Member Profile
chungnhan22000

chung nhan

  • City Hanoi

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000 chuyên nghiệp, đảm bảo các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam. Được miễn giảm một số thủ tục nhà nước khi đăng ký chứng nhận với TQC.
http://tqc.vn/chung-nhan-iso-22000.htm
http://tqc.vn/chung-nhan-iso-9001-2015.htm
http://tqc.vn/chung-nhan-iso-14001-2015.htm
http://tqc.vn/chung-nhan-hop-quy-san-pham-det-may-may-mac.htm
http://tqc.vn/ho-tro-tron-goi-cong-bo-du-dieu-kien-san-xuat-trang-thiet-bi-va-vat-tu-y-te.htm
http://tqc.vn/chung-nhan-haccp.htm
http://tqc.vn/phan-loai-trang-thiet-bi-y-te-va-vat-tu-y-te.htm

Become a Member

FREE online community for women in the legal profession.

CREATE AN ACCOUNT

Newsletter

Subscribe to receive regular updates, news, and events from Ms. JD.

Connect with us

Follow or subscribe